Η Τεχνητή Νοημοσύνη στις Επιχειρήσεις σήμερα

Αυτοματοποίηση

Η ανάπτυξη αυτοματισμού σάς επιτρέπει να απελευθερώσετε τους ανθρώπους από συχνά μονότονες, συχνά εκτελούμενες αλλά σταθερές, αμετάβλητες δραστηριότητες. Αξίζει να θυμάστε ότι αυτό δεν σημαίνει ότι οι άνθρωποι θα είναι εντελώς περιττοί για κάποιες δραστηριότητες. 

Θα χρειαστούν για τη λειτουργία και τον έλεγχο ενός τέτοιου μηχανήματος. Ένα από τα καλύτερα παραδείγματα τεχνητής νοημοσύνης που αυτοματοποιεί την ανθρώπινη εργασία είναι τα εργοστάσια αυτοκινήτων.

Η Tesla έχει φτάσει σε τέτοιο σημείο στην ανάπτυξη ρομποτικής αυτοματοποίησης διεργασιών που σχεδόν κάθε αυτοκίνητο συναρμολογείται χωρίς ανθρώπινη παρέμβαση.

 

Αναλύσεις δεδομένων

Το Data Analytics προσφέρει τη δυνατότητα εκτενούς έρευνας που σταδιακά αναπτύσσεται από μόνη της. Οι εταιρείες μπορούν να χρησιμοποιήσουν το Data Science για να ελέγξουν τα πρότυπα εργασίας και να υπολογίσουν τις πιθανότητες επιτυχίας, τις διαθέσιμες επακόλουθες λύσεις και τα πιθανά αποτελέσματά τους. Επιταχύνει και εξορθολογίζει σημαντικά τη διαδικασία ανάπτυξης. Χάρη στην Ανάλυση Δεδομένων, είναι επίσης δυνατό να ανακαλυφθούν πληροφορίες που προηγουμένως δεν ήταν διαθέσιμες στους ανθρώπους.

 

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας (NLP)

Η Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας επιτρέπει στους υπολογιστές να αλληλεπιδρούν με άτομα στη γλώσσα τους και κλιμακώνει διάφορες διαδικασίες που σχετίζονται με τη γλώσσα. Οι υπολογιστές μπορούν πλέον να διαβάζουν κείμενο, να ακούν την ομιλία, να την ερμηνεύουν, να αξιολογούν το συναίσθημα και να αναγνωρίζουν κρίσιμα τμήματα χάρη στο NLP. Η επεξεργασία φυσικής γλώσσας επιτρέπει στις μηχανές αναζήτησης να είναι πιο έξυπνες, τα chatbot πιο χρήσιμα και προσβάσιμα για άτομα με προβλήματα ακοής.

 

Μηχανική Μάθηση στις Επιχειρήσεις

Οι αλγόριθμοι Machine Learning βοηθούν στην εξαγωγή ουσιαστικών πληροφοριών από ένα τεράστιο σύνολο ακατέργαστων δεδομένων. Με σωστή εφαρμογή, η Μηχανική Μάθηση μπορεί να λύσει διάφορα προβλήματα πολυπλοκότητας της επιχείρησης και να προβλέψει περίπλοκες συμπεριφορές πελατών. Χάρη σε αυτό, είναι δυνατό να αναπτυχθούν επιχειρηματικές στρατηγικές με βάση τις προσδοκίες των πελατών. Έχουμε δει επίσης μερικούς από τους μεγάλους τεχνολογικούς γίγαντες, όπως η Google, η Amazon, η Microsoft, κ.λπ., να έρχονται με τις πλατφόρμες τους Cloud Machine Learning.

Εργαλεία όπως η ανίχνευση ανεπιθύμητων μηνυμάτων, η αναγνώριση εικόνων, οι προτάσεις ή η ανάλυση δεδομένων πελατών διευκολύνουν τη διαχείριση της επιχείρησης και βελτιώνουν την εμπειρία του πελάτη. Αυτά αποτελούν περαιτέρω απόδειξη ότι η εφαρμογή της τεχνητής νοημοσύνης στις επιχειρήσεις είναι μία από τις καλύτερες αποφάσεις για μια εταιρεία.

 

Deep Learning στις Επιχειρήσεις

Η βαθιά εκμάθηση είναι ένας τύπος μηχανικής μάθησης που έχει φέρει επανάσταση σε πολλούς τομείς εφαρμογών, συμπεριλαμβανομένων των αυτόνομων οχημάτων και των έξυπνων προσωπικών βοηθών. Ωστόσο, οι βελτιώσεις δεν σταματούν εκεί. Η βαθιά μάθηση έχει τεράστια επιρροή στην επιχειρηματική καινοτομία σε πολλούς τομείς. Ορισμένες από τις μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου χρησιμοποιούν εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, όπως η ανίχνευση απάτης και η βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Πολλά διαφορετικά μοντέλα Deep Learning μεταμορφώνουν γρήγορα πολλούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της υγειονομικής περίθαλψης, της ενέργειας, του fintech, των μεταφορών και άλλων, για να επανεξετάσουν τις παραδοσιακές επιχειρηματικές διαδικασίες με την ψηφιακή νοημοσύνη. Χάρη στο Deep Learning, πολλοί ηγέτες επιχειρήσεων περιορίζουν την επεξεργασία των ανθρώπινων πόρων που μπορούν να επικεντρωθούν στην ακόμη μεγαλύτερη ανάπτυξη των δεδομένων που συλλέγονται από την τεχνητή νοημοσύνη. Τροφοδοτεί αυτές τις εταιρείες και τις κάνει ασύγκριτες για πολλούς.